Kierunek Ruciane Nida: Popielno – stacja badawcza Polskiej Akademii.

Popielno – stacja badawcza Polskiej Akademii. Można zobaczyć bobry oraz żyjące w tabunach koniki polskie w specjalnie utworzonym dla nich rezerwacie. Znajdują się tam również ścieżki przyrodnicze; tel. 87 423 15 19. Przeprawa promem z Wierzby. Prom kursuje od godz. 11-ej co godzinę. (7 km).