Rezerwat Jezioro Łuknajno

Rezerwat położony jest na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego, ok. 5 km od Mikołajek, w województwie warmińsko-mazurskim, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Jego powierzchnia wynosi 1189,11 ha[2]. Od 1976 z uwagi na swoją wyjątkowo dużą wartość naukową, został on również objęty ochroną międzynarodową jako rezerwat biosfery w ramach programu UNESCO-MAB (“Człowiek i biosfera”). Ponadto, od 1983 został objęty międzynarodową konwencją RAMSAR, chroniącą obszary błotne i podmokłe.