Zabytkowe cmentarze

Cudnochy – budynki mieszkalny i gospodarczy (pocz. XX w.), dw a XIX-wieczne cmentarze ewangelickie.
Dybowo – zespół dworsko-parkowy (dwór, stajnia, oficyna, stodoła, park) XIX w., cmentarze ewangelickie XIX w.
Górkło – budynki mieszkalne z początku XX w., XIX-wieczny cmentarz ewangelicki; stanowisko archeologiczne osady wielokulturowej ze śladami m.in. z okresu rzymskiego.
Inulec – budynki mieszkalne, cmentarz ewangelicki XIX w.
Jora Wielka – budynki mieszkalne i gospodarskie, cmentarze ewangelickie z XIX w.
Lelek – zespół dworsko-parkowy XIX / XX w. (dwór, stajnia, obora, park), cmentarz ewangelicki XIX w.
Lisunie – zabudowania służby leśnej z początku XX w., leśniczówka, cmentarz ewangelicki XIX w.
Olszewo – budynki mieszkalne oraz szkoła, mleczarnia, dworzec kolejowy, zespół dworsko-parkowy (dwór, obory, park) z początku XX w., cmentarze ewangelickie
Osa – pozostałości zespołu dworsko-ogrodowego (ruiny siedliska, park) z XIX/X w., cmentarz ewangelicki XIX w.
Tałty – pozostałości zespołu dworsko-parkowego XIX/X w. oraz cmentarz ewangelicki XIX w.
Stare Sady – pozostałości zespołu dworsko-parkowego XIX/X w. oraz cmentarz ewangelicki XIX w.
Śmietki – oficyna, kuźnia, obora park z przełomu XIX/X wieku oraz aleja dojazdowa i cmentarz ewangelicki z XIX w.
Urwitałt – pozostałości zespołu dworsko-parkowego XIX/X w. oraz cmentarz ewangelicki XIX w.
Woźnice – zespół dworsko-parkowy (dwór, spichlerz, magazyn, park) z XIX/X w. Pomnik poległych mieszkańców w czasie I wojny światowej.