Zespół dworsko-parkowy

Baranowo – zespół kościoła ewangelickiego – obecnie parafialnego rzymskokatolickiego (kościół i plebania) z 1907 r., zespół dworsko-parkowy z XIX w. (dwór, oficyna, spichlerz, gorzelnia, obora, park), budynki dawnej szkoły i dworca kolejowego, cmentarz ewangelicki
Stawek – pozostałości zespołu dworsko-parkowego XIX/X